Zmiany w przepisach prawnych dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży

Czy wiecie, że od 1 kwietnia weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie oświaty, która wnosi zmiany do części związanej z organizacją wypoczynku i dotyczy to również organizacji Harcerskiej Akcji Letniej, która rozpocznie się już niedługo?

Podsumowaliśmy w skrócie najważniejsze zmiany wniesione przez nowelizację – sprawdźcie, czy nie musicie wypełnić nowych kart kwalifikacyjnych lub nie wpłynie ona na organizację Waszych obozów!

Co takiego zmienia się po wejściu nowych przepisów w życie?

➤ Definicja wypoczynku podlegającego zatwierdzeniu w kuratoriach

Tak naprawdę dopiero teraz zdefiniowano czym jest wypoczynek, który podlega zatwierdzaniu w kuratoriach – wcześniej nie było to jasno określone. Na tą chwilę definicja nie jest jeszcze jednoznaczna i trwają prace nad zatwierdzeniem jej ostatecznej interpretacji. Warto jednak wiedzieć, że na pewno wykluczone z obowiązku zgłoszenia jako wypoczynek są jednodniowe formy pracy, takie jak zbiórki, całodniowe wycieczki bez noclegu itp.

➤ Uregulowane postępowanie kierownika wypoczynku w razie wypadku

W przypadku nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania wypoczynku postępowanie kierownika zostało szczegółowo uregulowane. Mówi o tym Art. 92l Ustawy – odnośnik do pełnej jej treści znajdziecie na końcu tego wpisu.

➤ Nowy zakres informacji w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika

W nowej ustawie zwiększono zakres informacji, jakie musza zostać podane w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Wzór takiej karty został dołączony jako załącznik do Rozporządzenia, ale również Główna Kwatera przygotowała swój wzór, w ramach Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, gotowy do wydruku – również do niego odnośnik zamieszczamy na końcu.

➤ Uznanie kwalifikacji instruktorów polskich i europejskich organizacji harcerskich

Ustawa uznaje kwalifikacje instruktorów, w zakresie odpowiadającym dotychczasowym uprawnieniom przewodników i podharcmistrzów, dla wszystkich polskich, a także europejskich organizacji harcerskich. Jeżeli więc macie zaprzyjaźnionego skauta z innego kraju, który posiada stopień równoważny przewodnikowi lub podharcmistrzowi, to będzie mógł on zostać na przykład wychowawcą na organizowanym przez Was obozie.

➤ Likwidacja uproszczonego trybu zgłaszania małych form wypoczynku do kuratorium

Do tej pory tzw. „małe formy wypoczynku”, czyli trwające do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników, zgłaszało się na uproszczonym formularzu. Od ostatniej nowelizacji jednak zlikwidowano tryb uproszczony i zarówno małe, jak i duże formy zgłasza się na tym samym formularzu.

Głowna Kwatera ZHP w dniu 15 kwietnia 2016 przyjęła nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, który został dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów, dlatego w trakcie zbliżającej się Harcerskiej Akcji Letniej wszyscy uczestnicy muszą już wypełnić kartę w nowym układzie. Dlatego jeśli już rozdaliście karty według starego wzoru, to będziecie musieli niestety poprosić swoich harcerzy o ponowne ich wypełnienie.

Pamiętajcie też, że nasza składnica harcerska chętnie pomoże Wam w organizacji obozu pod względem sprzętowym – sprawdźcie co możemy zaoferować: http://www.wgl.pl/category/skladnica-harcerska-sklep?horizontal

Odnośniki i źródła:

The following two tabs change content below.

Mateusz Konieczny

Uwielbia podróżować – zwłaszcza na Bałkany lub Wschód – po to, by zjeść coś, czego jeszcze nie jadł i wypić coś, czego nigdy nie pił. Chyba, że jedzie w góry – wtedy może nie jeść i nie pić, żywi się widokami i powietrzem. Z wykształcenia etnolog, co z pewnością mocno wpłynęło na jego sposób postrzegania spotykanych w drodze osób i kultur.
Do internetu wdzwaniał się już w roku 2000, a w 2001 założył pierwszego bloga.

Dodaj komentarz