Harcerz jest wolny od nałogów – zmiany w Prawie Harcerskim

W ostatnią niedzielę zakończył się 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP, w trakcie którego, bo długiej i burzliwej dyskusji, zapadła decyzja o dużej zamianie w Prawie Harcerskim. Zmieniona została treść 10. punktu, ale podjęto także uchwałę o zmianach prawa wyborczego, a propozycja wprowadzenia alternatywnej roty w Przyrzeczeniu Harcerskim została odrzucona.

Oczywiście najwięcej dyskusji po Zjeździe przyniosła zmiana w 10. punkcie Prawa Harcerskiego, która pojawiła się również w ogólnopolskich media. Do tej pory dziesiąty punkt brzmiał:

Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

zaś od chwili obecnej brzmieć będzie:

Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Jako uzasadnienie tej decyzji, Związek Harcerstwa Polskiego zauważa, że w dobie szybkich zmian świata i przede wszystkim zagrożeń czekających na młodego człowieka, poprzednie brzmienie Prawa Harcerskiego nie ujmowało innych problemów, które można napotkać – również takich jak chociażby uzależnienie od korzystania z komputerów czy internetu.

Jednocześnie wyraźnie podkreślone zostało, że ponad 100-letnia tradycja, stałe i niezmienne wartości, którym i kieruje się organizacja, nie przestają być ważne. Misją i celem harcerstwa jest wychowanie w braterstwie, odpowiedzialności, przyjaźni i kreowanie młodych ludzi na świadomych i zaangażowanych obywateli.

Obecna treść 10. punktu pozwoli na lepsze zrozumienie go przez harcerzy i umożliwi instruktorom ZHP pełniejsze oddziaływanie na nich, ponieważ wyraźnie pokazuje, że ważne jest bycie wolnym od wszelkich nałogów, jak i praca nad sobą.

Treść oficjalnego komunikatu Biura Prasowego ZHP w sprawie zmiany Prawa Harcerskiego możecie przeczytać na stronie: https://zhp.pl/2017/harcerz-jest-wolny-od-nalogow-10-punkt-prawa-harcerskiego-zmieniony/

Źródło grafiki: http://www.zhp.pl/

The following two tabs change content below.

Mateusz Konieczny

Uwielbia podróżować – zwłaszcza na Bałkany lub Wschód – po to, by zjeść coś, czego jeszcze nie jadł i wypić coś, czego nigdy nie pił. Chyba, że jedzie w góry – wtedy może nie jeść i nie pić, żywi się widokami i powietrzem. Z wykształcenia etnolog, co z pewnością mocno wpłynęło na jego sposób postrzegania spotykanych w drodze osób i kultur.
Do internetu wdzwaniał się już w roku 2000, a w 2001 założył pierwszego bloga.

Dodaj komentarz