Informacja prasowa

Home »  Granty WGL »  Informacja prasowa

UWAGA! Od edycji jesiennej 2017 zawieszamy program grantowy i nie przyjmujemy do niego wniosków. Rozpoczynamy pracę nad nową formę wsparcia dla ciekawych projektów.


Czym jest projekt grantowy

Chcemy wspierać wartościowe inicjatywy harcerskie. Dlatego uruchamiamy konkurs grantowy dla wszystkich środowisk harcerskich. Każdego roku chcemy przeznaczyć na to aż 20 000 zł. Wiemy, że często trudno jest dopiąć budżet imprezy. Bierze się to z potrzeby zrobienia imprezy jak najniższym kosztem – tak by nie obciążać uczestników. Z drugiej strony zależy nam na jak największej jakości.

Wspólnie będziemy tworzyć ten projekt. Udział harcerzy i instruktorów z całej Polski pomoże nam udoskonalić nasz program, tak by wciąż zwiększać jego zasięg i promować najlepsze przedsięwzięcia. Wszystko po to, żeby uczyć i wychowywać – robiąc naprawdę fajne rzeczy. Rozwijające inicjatywę i odpowiedzialność wśród młodych i ambitnych ludzi.

Idea

Naszemu konkursowi przyświecają trzy główne cele:

  • Promujemy dobre i wartościowe pomysły, a także pracę instruktorów. Wiemy z jakimi problemami spotykają się komendanci imprez harcerskich. Wiemy też ile pracy w to wkładają.
  • Wspieramy organizację przedsięwzięć, które najlepiej służą misji harcerstwa, jaką jest wychowanie młodego człowieka
  • Uczymy odnajdywać się w obecnej rzeczywistości. Organizując konkurs specjalnie dla harcerzy dajemy im większą szansę na powodzenie. Trzymamy jednak się wysokich standardów merytorycznych. Dzięki informacji zwrotnej pomagamy jeszcze lepiej formułować swoje pomysły, tak by w przyszłości łatwiej było przekonać także innych sojuszników do wsparcia.

Kto jest organizatorem

Woda Góry Las to sklep turystyczny i składnica harcerska, które nieprzerwanie od 1999 roku dostarcza umundurowanie i akcesoria harcerskie dla harcerzy nie tylko w całej Polsce, ale i poza jej granicami. Sami jesteśmy harcerzami, instruktorami. Chcemy jeszcze pełniej uczestniczyć w życiu harcerskim. Wsparliśmy już wiele imprez i przedsięwzięć. Od małych po duże. Zebraliśmy wszystkie pomysły z dotychczasowej współpracy z bardzo różnymi środowiskami – po to by wspólnie działać jeszcze skuteczniej.

Terminy

W każdym roku organizować będziemy dwie edycje: wiosenną oraz jesienną. Terminy dobrane są w ten sposób, aby ułatwić planowanie i realizację wszystkich pomysłów. Tak by nie były one ani za wcześnie, ani za późno.

Jako że jest to pierwsza edycja konkursu przedłużyliśmy termin składania wniosków do 31 stycznia 2015. W każdej edycji mamy do dyspozycji aż 10 tysięcy złotych, a każda impreza może starać się aż o 3 tysiące.

Jak to zrobić?

Wystarczy zapoznać się z naszym regulaminem. Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz kosztorys i przesłać w odpowiednim terminie.

Wszystkie wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. W wyznaczonych terminach ogłosimy wyniki.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie – tutaj

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes